Vems är egentligen skammen när en utsätter en annan för våld? Hur tar den sig uttryck? Går det att sätta bild på känslor och går det att berätta om det som är omöjligt att uttala? Det är frågor som jag har ställt mig när jag har jobbat med de här bilderna. Då jag i många år har levt under hot…
238 SEK
Detta är berättelsen om ett hus i Uppsala och dess innevånare. Det hela utspelar sig i början av 1970-talet. De svartvita fotografierna skildrar några ungdomar som delade lägenhet med sin äldre hyresvärd i det gamla rivningshotade huset. En trappa upp bodde en äldre dam med många saker och minnen från ett högborgerligt liv. På nedre botten bodde också ett par…
238 SEK
Paler Ash är ett samarbete mellan Emanuel Cederqvist och Sean Gardiner. Projektet skildrar askträdet och askskottsjukan, en svamp som just nu sprider sig från östra till västra Europa och orsakar ett allvarligt hot mot artens existens. Mellan 2018-2021 har de båda fotograferna porträtterat trädet utifrån sina respektive hemorter – Öland i Sverige och Dorset i England. Dessa platser – relativt…
420 SEK
The landscapes in Blackwater are photographed in the Viskan valley in Västergötland, Sweden, between the years 2011-2021. They form small remnants of a wetland landscape that disappeared in connection with the lowering of the lakes at the end of the 19th century. But during spring and autumn, these marshlands are reborn in connection with floods. The environments have…
195 SEK
Suicide is associated with shame, guilt, taboo – something we’re reluctant to talk about. After a close relative unexpectedly took his life, photographer David Lundmark decided to seek out others who had been affected by suicide – privately or through their professional roles. Partly because he wanted to process his own grief and try to understand what had happened, but also…
273 SEK
Denna skimrande bok är en kärleksfull och vacker skildring av sångsvanen. Här berättas framgångssagan om hur en mytomspunnen fågel kom tillbaka: för hundra år sedan balanserade arten på randen till utrotning, men nu fyller den återigen vårhimlen med sjungande hopp. Boken förklarar bland annat vad svanarna säger när de samlas i bugande cirklar, varför de breder ut sig i ett…
298 SEK