I över trettiofem år har Anders Petersens fotolabb varit en knutpunkt för den typ av fotografi som man kan kalla subjektiv dokumentär, (själv är han motståndare till kategoriseringar). Här får vi ta del av hans tankar om varför man fotograferar, vi får en inblick i hur han framkallar och kopierar på analogt vis och vi får se en…
315 SEK
Gerry Johansson (f. 1945, Sverige) är känd för sina otaliga bilder, tagna i städer och på landsbygden med hjälp av en Rolleiflex, nästan alltid i svartvitt och i litet format, lika precisa som diskreta, ofta med en verklig grafisk dimension, och ibland genomsyrad av en mycket subtil humor.1983 gav han sig ut på en veritabel fotografisk odyssé med syftet att…
347 SEK
I ”Ängelen” har Peter Wiklund använt sig av skulptur och natur som motiv, med målet att skapa öppna, inbjudande bilder – där stämningen är det väsentliga.När han har närmat sig motiven har han haft en utforskande arbetsmetod, där han på ett intuitivt sätt sökt de delar, vinklar och ljus som åskådliggör och lyfter fram en slags andlighet. En svårgripbar och…
398 SEK
In a world that gets harder and harder and where we the last couple of years have endured several global crises like the pandemic, financial issues and where climate- and environmental issues are probably the most severe of them all it has become more and more important to find ways to feel good. In Japan they created something…
395 SEK
The first time Lars and I visited Latvia was in 1996, just a few years after the fall of the Soviet Union. The meeting with Latvia was shocking, but also exotic. Only 15 miles from Gotland was a neighboring country, it was very similar to ours. The people had the same facial features and the nature might as well have…
368 SEK
Vem är jag i min familj och vem är jag utan den? Vem behöver egentligen vem?Fotografen Anna Clarén utforskar i sin nya bok behovet av att vara behövd – en inträngande skildring av att få vara en del av ett sammanhang.När de allra mest grundläggande överlevnadsbehoven är tillgodosedda är behovet av att vara behövd det vi eftertraktar mest. Vi vill…
348 SEK